Materiales > Hot Potatoes > Comprensión de textos


Diversos blogs ens remetem a "Aula de Letras", una web on hi podem trobar molts recursos relacionats, principalmente, amb l'aprenentatge de les humanidatats. Autor: José Mª González-Serna Sánchez.

Pel que fa a comprensió lectora hi trobem:

Materiales > Hot Potatoes > Comprensión de textos

No hay comentarios:

Publicar un comentario